اهداف کوتاه ­مدت

 • ارتقاء کیفیت آموزش با کاربردی نمودن روش­های تدریس و تاکید بیشتر بر آموزش­های عملی
 •  از آنجا که بیشتر دروس علوم پایه پزشکی جهت دانشجویان جدید الورود (ترم 1و2) ارائه می شود، اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه پزشکی با در نظر گرفتن اخلاق حرفه­ای، دانشجویان را ترغیب می­کنند تا با روحیه دانش­طلبی، تشویق برای یادگیری بهتر و دستیابی به انضباط آموزشی در آنان ایجاد انگیزه و مشارکت فعال در امر آموزش ­نمایند.
 • تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات آموزشی دانشگاه و کیفیت بخشیدن به وضعیت موجود آزمایشگاه­ها
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال دانشجویان
 • ارائه  مناسب­ترین خدمات آموزشی و جلب رضایت دانشجویان
 • استفاده از ابزارهای کمک آموزشی پیشرفته الکترونیکی در امر آموزش
 • بهبود فعالیت آزمایشگاه­های گروه و ارائه خدمات به سایر گروه­ها
 • اموزش مکانیسم­ها و ساز وکارهای سیستم­های مختلف بدن با استفاده از روش­های نوین
 • اموزش و شناسائی  علل پاتولوژیک منجر به بیماری­های غیر واگیر و نو پدید با استفاده از روش­های نوین
 • اموزش تست­های تشخیصی فیزیولوژی تنفسی، خونشناسی، ایمنولوژیکی و سرولوژیک، میکروبشناسی، انگل شناسی و بیوشیمی و روش­های جدید مولکولی و ارائه راهکاری­های مناسب جهت پیشگیری ازبیماری با رویکرد مولکولی و تغییرسبک زندگی با تغذیه سالم، ورزش متناسب با فیزیولوژی وژنتیک فرد (پزشکی شخص محور)

 
اهداف بلند­مدت

 • پژوهشگری مبتنی بر نیاز اجتماعی بدنبال تحقق دانشگاه نسل چهارم جهت پیاده­سازی اهداف آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی در سایه عمل به مسئولیت اجتماعی
 • افزایش تجهیزات و امکانات تحقیقاتی متناسب با توانمندی­های اعضای هیات علمی
 • افزایش سطح کمی و کیفی مقالات در نشریات معتبر علمی و پژوهشی ملی و بین المللی    
 • برقراری ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست