بیانیه مدیر گروه

 

گروه اتاق عمل و هوشبری با سابقه حدود 40 سال در  تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد که با کسب توانائی های حرفه ای در اتاق عمل و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز، خدمات مورد نیاز مراقبتی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد ارایه نموده است  و جهت حفظ ، ارتقاء و تعمیم سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه خدمات موثری را به گواهی دست اندر کاران تلاش فراوانی داشته است.

 این گروه به منظور حصول به اهداف زیر تشکیل شده است:

الف) ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان هوشبری و اطاق عمل که با دانش و عملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیک های جراحی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند.

ب) بازنگری دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال بازخورد به سیستم آموزشی کشور

ج) توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روش های نوین جراحی و مراقبت از بیمار

د) ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی به منظور تقویت دانش و عملکرد اساتید و نیز پرسنل شاغل

ه ) تعیین حداقل های یادگیری ضروری برای رشته هوشبری و اطاق عمل و بازنگری مداوم آنها بر اساس کارنامه عملکرد بالینی

و) اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روش های نوین و ارزیابی تأثیر این روش ها

ی) بهبود و ارتقاء سطح مهارت های بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل های مورد نیاز بالینی در جهت سلامت بیمار و جامعه  و نیز پرورش نگرش و بینش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست