تاریخچه گروه

گروه روان­ پرستاری و مدیریت که از ادغام دو گروه مدیریت پرستاری و روان­ پرستاری در سال­ های اخیر شکل گرفته است، یکی از گروه­ های قدیمی و با سابقه­ 40 ساله در هر یک از گروه­ های مدیریت و روان­پرستاری استگروه روان­ پرستاری از سال 1362 تشکیل شد و از همان سال نیز در مقطع کارشناسی ­ارشد به پذیرش دانشجو پرداخت. تا از سال 1391 روان­پرستاری از ماهیت گرایش وابسته به پرستاری به شکل رشته تغییر هویت داد و برنامه رشته ا­ی روان پرستاری نیز در همین سال نهایی گردید.

شکل­ گیری گروه مدیریت در سال 1369 به دنبال تصدی ریاست دانشکده توسط یکی از اعضا و در نتیجه سازماندهی گروه اتفاق افتاد. برنامه ­ریزی در جهت تدریس واحدهای مدیریت رشته­ ها و گروه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی­ ارشد رشته های پرستاری، هوشبری و اتاق عمل از برنامه ­های آغازین این گروه بود. از سال 1370 اولین گروه دانشجویان مقطع کارشناسی ­ارشد در گرایش­ های مدیریت داخلی جراحی و مدیریت پرستاری کودکان پذیرفته شدند و به جز وقفه کوتاه که مجدداً از سال 1395 رفع گردید و منجر  به پذیرش دانشجویان کارشناسی ­ارشد در رشته­ ی مدیریت پرستاری شد، این گروه پذیرای دانشجویان مقطع کارشناسی ­ارشد در طی سالیان بوده است. رشته کارشناسی ­ارشد مدیریت پرستاری در اسفندماه 1395 به همت اساتید گروه مدیریت دانشکده­ های پرستاری کشور و در شورای عالی برنامه­ ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردید.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست