نام و نام خانوادگی: علی درویش پور کاخکی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استاد    

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • سالمندی
  • پرستاری بیماری های داخلی جراحی
  • پرستاری مراقبت های ویژه
  • پرستاری توانبخشی
  • اقتصاد سلامت و بیمه

 

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی: استاد دکتر علی درویش پور پس از کسب درجه دکتری تخصصی پرستاری با رتبه ممتاز، در سال 1390 به عنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آمدند. ایشان پس از سال ها تلاش علمی به رتبه استادی تمام نائل گردیدند. علاوه بر سوابق آموزشی در مقاطع و رشته های مختلف و بویژه در رشته پرستاری، دارای سوابق پژوهشی فراوانی در حوزه سالمندی می باشند. استاد علاوه بر فعالیت های علمی در داخل کشور، دوره های بین المللی آموزشی و پژوهشی را در دانشگاه های معتبر دنیا سپری نموده اند.    

 

پست الکترونیک: ali.darvishpoor@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  darvishpoor@sbmu.ac.ir

 شماره تماس:   88202511

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0003-4631-8316

لینک رزومه پژوهان:   http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/CV-_Darvishpoor_94-11-24.pdf

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Ali_DarvishpoorKakhki

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-----%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87--%D9%87%D8%A7

 


Name: Ali Darvishpoor Kakhki

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Professor

Academic Department: Medical Surgical Nursing

Research Interests: Aging, Medical Surgical Nursing, Critical Care Nursing, Rehabilitative Nursing, Health Economy and Insurance

CV link

 

Biography: Professor Ali Darvishpoor has been working as a faculty member since 2011 at Shahid Beheshti University of Medical Sciences. He teaches students from various majors particularly nursing students in different grades. His interest is in the field of aging and have a plenty number of publications in prestigious journals. He attended a number of the international academic courses at well-known universities. 

 

Email: ali.darvishpoor@yahoo.com

Academic Email: darvishpoor@sbmu.ac.ir

Contact Number: 88202511

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4631-8316

Researcher CV link: http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/CV-_Darvishpoor_94-11-24.pdf

 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

https://isid.research.ac.ir/Ali_DarvishpoorKakhki

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-supervised Students:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-----%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87--%D9%87%D8%A7

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست