نام و نام خانوادگی: لادن صدیقی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • پرستاری مراقبت های ویژه
  • پرستاری مدیریت درد

 لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

1- نفر اول تمام مقاطع تحصیلی از کارشناسی تا دکترا،دانشجوی عضو استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

2- دانشجوی پرستاری  نمونه ی استان همدان

3-پرستار نمونه ی استان همدان

4-دبیر کمیته ی مدیریت درد کشور در وزارت بهداشت و درمان

5-مدرس دوره های تخصصی مدیریت درد وزارت بهداشت

6-برگزارکننده ی دوره های تخصصی مراقبت ویژه در جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

7-همکاری با انجمن علمی پزشکی کشور  و برگزاری وبینار های تخصصی بالینی  در کشور

8-مولف کتاب تخصصی مدیریت درد(از تشخیص تا تسکین)،انتشارات شهید بهشتی

9-ویراستار ادبی چندین کتب دانشگاهی

10-نویسنده ی مقالات متعدد و معتبرداخلی و  بین المللی  در حوزه های مراقبت ویژه و مدیریت درد

11-سوابق بالینی در بخش های مراقبت ویژه (حدودا یازده سال)، اتاق عمل،الکتروشوک بیماران روانپزشکی، عضو ممیزی و کارشناس حاکمیت بالینی

 

پست الکترونیک:  l.sedighie@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   sedighie@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366-021

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-7275-4464

لینک رزومه پژوهان:   https://isid.research.ac.ir/Ladan_Sedighi

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Ladan_Sedighi

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 

  


 

Name: Ladan sedighi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: medical-surgical nursing

Research Interests: critical care nursing, pain management nursing

CV link

 

Biography:

-Selected university student in all academic levels

- Selected provincial nurse

 -Secretary of the Pain Management Committee of the Ministry of Health and Medicine

-Teacher of specialized pain management courses of the Ministry of Health

- Organizer of special care specialized courses

- Cooperation with scientific associations in Iran and holding specialized clinical webinars

- Author of the specialized book on pain management) Shahid Beheshti Publications (

- Literary editor of several academic books

- Author of domestic and international articles in the fields of special care and pain management

- Clinical records in special care units (eleven years), operating room, electroshock for psychiatric patients, audit member and clinical governance expert

 

Email: l.sedighie@yahoo.com

Academic Email: sedighie@sbmu.ac.ir   

Contact Number: 88655366-021

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7275-4464

Researcher CV link: https://isid.research.ac.ir/Ladan_Sedighi

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Ladan_Sedighi

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-supervised Students:

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست