نام و نام خانوادگی: فاطمه منجذبی

رشته تحصیلی: دکتری پرستاری

مرتبه علمی: استادیار   

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • مراقبت های ویژه
  • مراقبت های ویژه در جراحی قلب و پیوند اعضاء
  • همودیالیز
  • دیالیز صفاقی و CRRT
  • همودینامیک مانیتورینگ پیشرفته
  • آموزش پزشکی
  • روش های سنجش و اندازه گیری و ابزارسازی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: پرستار بخش مراقبت های ویژه، جراحی قلب و پیوند قلب و ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، مدرس دوره های ICU-Open Heart Surgery-CCU-Dialysis- Heart Transplantation  

 

پست الکترونیک: Fmonjazebi@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   Fmonjazebi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   09124392592

 

کد  ORCID:   0000-0001-8311-0296

لینک رزومه پژوهان:   a https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Monjazebi

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87---%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c----%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

  


Name: FatemeMonjazebi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: PhD OF Nursing

Academic Department: Medical Surgical

Research Interests: ICU-Open Heart Surgery-CCU-Dialysis- Heart Transplantation  

CV link

 

Biography: Intensive Care Units(ICU), ICU-Open Heart Surgery, heart and lung transplantation Nurse at Dr. Masih Daneshvari Hospital, Instructor of ICU-Open Heart Surgery-CCU-Dialysis-Heart Transplantation courses.

 

Email: Fmonjazebi@gmail.com  

Academic Email:   Fmonjazebi@sbmu.ac.ir

Contact Number:+9809124392592

 

ORCID ID:  0000-0001-8311-0296

Researcher CV link: https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Monjazebi

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87---%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c----%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af

 Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست