نام و نام خانوادگی:  مهسا بوذری پور

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • اخلاق پرستاری
  • پرستاری قلب
  • نارسایی قلب

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

دکتری تخصصی پرستاری، استاد یار، دارای تجربه آموزش نظری و  بالینی در حوزه  پرستاری داخلی جراحی و سابقه کار بالین در بخش های سی سی یو و ای سی یو open heart

 

پست الکترونیک:  emettis@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   m.boozaripour@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   09122304396

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0001-5330-4954

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Mahsa_Boozaripour

لینک برنامه هفتگی:  دانشکده پرستاری و مامایی - برنامه کاری اساتید (sbmu.ac.ir)

 

 لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://chat.whatsapp.com/Jnk9vAT9BMLHFjuIYATA27

 


 

Name: Mahsa Boozari pour

Field of Study:  Nursing Education

Academic Degree:  Associated professor

Academic Department: Med-surg

Research Interests: Bio Ethics, Heart failure, Cardiac Nursing

  CV link

 

Biography: PhD in Nursing, Theoretical and clinical teaching experience in medical surgical nursing and experience work in CCU and ICU open heart.

Email: emettis@yahoo.com

Academic Email:   m.boozaripor@sbmu.ac.ir

Contact Number: 09122304396

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5330-4954

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:  https://isid.research.ac.ir/Mahsa_Boozaripour

 

Link of Weekly Schedule: دانشکده پرستاری و مامایی - برنامه کاری اساتید (sbmu.ac.ir)

 Link of Under-supervised Students: https://chat.whatsapp.com/Jnk9vAT9BMLHFjuIYATA27

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست