سایت­ های مفید

سایت مرکز پژوهش­ های کل:   http://ssrc.tums.ac.ir

سایت نظام پرستاری:  http://www.ino.ir/

لیست شتاب دهنده­ های ایرانی: https://ecomotive.ir/accelerators-list/

سایت مالکیت معنوی: https://iripo.ssaa.ir/

جشنواره مطهری:  http://tadavom.tums.ac.ir/default.aspx?page=content&pageid=6

جشنواره خوارزمی:   http://khwarizmi.ir/

جشنواره ابن سینا:   http://avicennastu.tums.ac.ir/

کنگره طبری:   http://tabari2.mazums.ac.ir/fa/


 

نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران "نوپا "

نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا) مجموعه­ ای از شیوه نامه­ ها و سامانه ­های اطلاعاتی است که با هدف بهره برداری اثربخش و کارآمد از پژوهش­ های نظام سلامت کشور؛ توسعه کمی و کیفی پژوهش­ های نظام سلامت؛ صرفه جویی و مدیریت هزینه ­ها در پژوهش ­های نظام سلامت؛ و افزایش مشاهده ­پذیری و دسترسی پژوهش گران به منابع اطلاعاتی و نتایج پژوهش­ ها، پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش­ های پزشکی طراحی شده است.

آدرس سامانه نوپا:  http://research.ac.ir

این نظام نوین اطلاعاتی شامل 12 سامانه به شرح ذیل می ­باشد:

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:  http://isid.research.ac.ir

سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در آدرس:  http://journals.research.ac.ir

سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:  http://books.research.ac.ir

سامانه پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:  http://thesis.research.ac.ir

سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت در آدرس:  http://blacklist.research.ac.ir

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت کشور در آدرس:  http://news.research.ac.ir

سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی) در آدرس:  http://rsf.research.ac.ir

سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:  http://usid.research.ac.ir

  http://ppc.research.ac.ir  :سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور در آدرس

سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی در آدرس:  http://idml.research.ac.ir

سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور در آدرس: http://www.inlm.ir   

سامانه و بانک اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور:  http://news.research.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست