مدیر گروه پرستاری کودکان


دکتر منیژه نوریان  

تحصیلات: دکترای تخصصی پرستاری کودکان                                                                                                                     

رتبه علمی: دانشیار و عضو هیئت علمی   

لینک رزومه: Fa En

علائق پژوهشی: مراقبت های پرستاری کودکان و نوزادان پر خطر- مطالعات کیفی( فنومنولوژی)- روان سنجی ابزار-مراقبت تکاملی– سلامت نوجوانان

پست الکترونیک:  Nourianma@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  mnourian@sbmu.ac.ir

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه دومن

شماره تماس:   88655366 داخلی 238


معرفی گروه پرستاری کودکان

گروه پرستاری کودکان یکی از گروه های تخصصی و مهم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که در کنار آموزش دروس اختصاصی پرستاری کودکان به دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری دانشکده، مسئولیت آموزش و توانمندسازی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های پرستاری کودکان و پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان را برای حضور در عرصه های مختلف بالینی، مدیریتی و آموزشی بر عهده دارد.این گروه همزمان با شکل گیری دانشکده در سال 1365، شروع به فعالیت آموزشی و پژوهشی نمود، و در سال 1368و 1388، به ترتیب برای رشته های کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان اقدام به پذیرش دانشجو نمود.علاوه بر آن در سال های 1397 و 1398 نیز دو دوره دانشجوی پرستاری کودکان بین الملل توسط گروه تربیت شده اند.  تاکنون بیش 240 نفر در دوره کارشناسی ارشد از گروه دانش آموخته شده اند.

اعضای این گروه، همواره ضمن آموزش، هدایت و راهنمایی دانشجویان رشته پرستاری در مقاطع کارشناسی تا دکترا، همسو با رسالت و اهداف دانشگاه و دانشکده، فعالیت های پژوهشی ملی و فراملی در جهت گسترش دانش پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان انجام داده و دستاوردهای علمی و حرفه ای در خور توجهی برای دانشکده و دانشگاه داشته اند. در حال حاضر گروه پرستاری کودکان متشکل از دو نفر استادتمام، یک نفر دانشیار و چهار نفر استادیار پرستاری به فعالیت مشغول است.

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست