گروه علوم پایه از منظر آینده

 

  • تدوین راهکارهایی جهت حرکت به سـوی دانشـگاه نسـل سـوم از طریق ثبت و اجرای ایده ­های نوآورانه محصول محور برای خلق ثروت
  • ارتقاء روش ­های یاددهی-یادگیری و تاکید بر استفاده از روش ­های به روز و نوآورانه و آموزش ترکیبی
  • نیازســنجی و برگزاری ژورنال کلاب و کارگاه­ های آموزشــی انتقال دانش در خصوص توان افزایی علمی و مهارتی اعضــای هیات علمی گروه
  • تاکید بر اولویت ­های پژوهشی دانشگاه با هدف حل مشکلات جامعه در زمینه بهداشت و سلامت و انتشار مقالات مرتبط با این موضوعات در نشریات معتبر علمی
  • افزایش تعـامـل و مشــارکـت بـا کمیتـه تحقیقـات دانشــجویی در جهـت کمـک و حمـایـت از طرح هـای تحقیقاتی دانشجویان با نظارت اعضای هیات علمی گروه
  • ایجاد ارتباط با صنعت و تلاش در خصوص محصول محور شدن و کاربردی شدن پژوهش ­ها
  • بهره­ برداری بیش از پیش از امکانات و فرصت­ های موجود جهت ارائه خدمات آموزشی و پژهشی جهت توسعه­ شایستگی‌های حرفه‌ای سرمایه انسانی به منظور تحقق دانشگاه نسل چهارمی اثرگذارتر و موفق ­تر

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست