بیانیه مدیر گروه پرستاری کودکان سرکار خنم دکتر نوریان

گروه پرستاری  کودکان در راستای اهداف دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارئقاء کیفیت مراقبت های پرستاری در حیطه های پیشگیری، درمان و  توانبخشی کودکان از دوره نوزادی تا انتهای دوره نوجوانی،  نهایت تلاش خود را  مبذول می دارد.. این گروه با پشتوانه نیروی انسانی متعهد ، متخصص و نوآور، حرکت به سمت  ارتقاء  کیفیت  آموزش، پژوهش  و افزایش  مسئولیت پذیری  و پاسخگویی اجتماعی را از اصول اصلی پیشرفت  می داند   و  تلاش دارد همچون  گذشته با بررسی و نظارت مستمر  و تعامل پایدار با دانشجویان و دانش آموختگان،  بر تسهیل ، تسریع و ارتقاء کیفیت آمورش  تئوری و بالینی پرستاری  کودکان  قدم بردارد و در این راه  در زمینه های ذیل  برنامه ریزی خواهد نمود:

1-تصمیم گیری مشارکتی و پایبندی به اصول اخلاق و نو آوری

3- ارزیابی مستمر و رفع نقاط ضف و ارتقاء توانمندی ها گروه

4- ارتقاء پژوهش های محصول محور و مبتنی بر نیاز کودکان و خانواده های آنان

5- آموزش فعال و کاربرد روش های نوین  به ویژه در آموزش بالینی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست