راه های ارتباطی:

تلفن تماس: 20 الی 88202518-021

ایمیل: nm-studentdeputy@sbmu.ac.ir

آدرس: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف حوزه معاونت

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست