بیانیه  مدیر گروه مامایی

 

    گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از قدیمی ترین گروه های آموزشی این دانشگاه است که از سال 1353 تا 1357، بعنوان یکی از معدود دانشکده های متولی تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی (لیسانس) مامایی در سطح کشور در دانشگاه ملی سابق و بعنوان ضمیمه دانشکده پزشکی این دانشگاه، مشغول فعالیت بوده است و پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه و طرح ادغام از سال 1365 در دانشکده پرستاری و مامایی تاکنون به امر آموزش و پژوهش مطابق با اسناد بالادست و برنامه درسی این رشته در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این حوزه، ادامه فعالیت داده است.

گروه مامایی، ضمن درنظرداشتن ماهیت وجودی و رسالت اصلی خود در امور آموزش و پژوهش، بر تربیت دانش آموختگانی ماهر، متعهد، اخلاق مدار و پاسخگو تاکید دارد که قادر باشند به عنوان عضوی از کادر سلامت کشور به ارائه خدمات مامایی و سلامت باروری به جامعه هدف، بپردازند و در جهت رفع نیازهای سلامت باروری جامعه و کاهش آلام ناشی از بیماری، در جای جای این سرزمین کهن در  بهبود شاخص های سلامت کشور گام بردارند. گروه، همچنین، تلاش دارد دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی این رشته، علاوه بر انتظارات یادشده، جهت انجام امور آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی، مدیریت و ارزشیابی سیستمهای سلامت باروری، متناسب با نیازها و استانداردهای تعیین شده در سیستم سلامت، توانمند گردند.   

 

دکتر سپیده حاجیان

مدیر گروه مامایی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست