×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رسانه و پاسخگویی اجتماعی

آرشیو
img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

چهل و چهارمین جلسه شورای فرهنگی در دانشکده پزشکی برگزار شد

img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری امتحان پارت ١ پاتولوژی

img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

سمپوزیوم یک روزۀ "تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو" برگزار می شود

img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی مبانی و کاربرد PCRدر دانشکده پزشکی برگزار می شود

نمای آماری

گروه های آموزشی دانشکده

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست