گزارش عملکرد کتابخانه سال 1399

 

1.      تعداد 576 نسخه کتاب امانت داده شده است.

2.      تعداد 962 نسخه کتاب بازگشت داده شده است.

3.      تعداد 1074 نسخه تمدید کتاب انجام شده است.

4.      ورود اطلاعات و ثبت 55 عنوان پایان‌نامه.

5.      پیگیری جهت دسترسی آنلاین اعضای کتابخانه به محتوی پایان‌نامه‌ها

6.       آپلود مجدد فایل‌های مشکل دار پایان‌نامه‌ها

7.      ویرایش فهرستنویسی 65 عنوان کتاب

8.      آماده‌سازی 65 نسخه کتاب و چاپ لیبل و بارکد

9.      دریافت و ثبت 40 عنوان کتاب اهدایی

10.  فهرستنویسی 40 عنوان کتاب اهدایی

11.  آماده‌سازی 40 عنوان کتاب اهدایی و چاپ لیبل و بارکد

12.  شلف کردن 40 عنوان کتاب اهدایی

13.  مرتب کردن ماهانه قفسه های کتاب ها و پایان‌نامه‌ها و اصلاح کتاب‌های اشتباه فایل شده به

14.  تسویه حساب دانشجویان حدودا 340 نفر.

15.  عضویت دانشجویان جدید الورود در اول هر ترم

16.  راهنمایی وثبت نام اعضایی که بنا به دلایلی ثبت نامشان انجام نشده است .

17.  تغییر سیستم کتابخانه از قفسه باز به قفسه بسته با توجه به پروتکل های بهداشتی دانشگاه

18.  راهنمای مراجعین جهت استفاده از کتابخانه با توجه به پروتکل های بهداشتی دانشگاه

 

19.   راهنمای مراجعین جهت جستجوی  منابع

20.  راهنمایی مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت تمدید کتاب‌های در امانت عضو

21.  بازیابی کتاب‌های درخواستی مراجعین از قفسه

22.  پاسخگویی تلفنی و راهنمایی استفاده کنندگان سایر مراکز .

23.  تمدید تلفنی کتب اعضایی که دسترسی‌شان برای تمدید بسته شده است.

24.  پیگیری جهت بازگشت کتاب‌های در امانت مورد نیاز  مراجعین

25.  دانلود 45 عنوان کتاب الکترونیکی

26.  رایزنی با کتابخانه‌های دیجیتال در مورد دریافت فایل کتاب‌های مرجع تخصصی لاتین

27.  فهرستنویسی و ورود اطلاعات 45 عنوان کتاب الکترونیکی در نرم افزار کتابخانه

28.  انجام دستی صحافی 60 نسخه کتاب و 15 پایان‌نامه‌ توسط پرسنل کتابخانه

29.  بروزسانی هفتگی  اطلاعات سایت کتابخانه

30.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت نام ایمیل آکادمیک

31.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت نام VPN

32.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت نام در پژوهان

33.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت پروپزال در پژوهان

34.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری در رابطه با مشکلات سرچ در پایگاه‌های اطلاعاتی، Endnote، Wordو ...

35.  دانلود مقالات مورد نیاز مراجعین حضوری و غیر حضوری

36.  تهیه کتب الکترونیکی لاتین مورد نیاز مراجعین حضوری و غیر حضوری

37.  هماهنگی با کتابخانه مرکزی جهت برگزاری کارگاه ها

38.  برگزاری کارگاه PubMed, Mesh

39.  برگزاری  کارگاه  Scopus

40.  انجام خود ارزیابی کتابخانه طبق چک لیست ارزیابی سالیانه کتابخانه مرکزی و ارسال آن

41.  نظارتوپیگیریمشکلاتسخت افزاریونرم افزاریسیستمهایکامپیوتریکتابخانه

42.  تهیه نامه‌ها و گزارشات مربوط به کتابخانه

43.  سرچ ایندکس مقالات اساتید و دانشجویان در PubMed ,Scopus, ISI

44.  بروز رسانی پیچ اساتید ( بنا به درخواست شخصی خودشان ) در سایت نوید و بارگزاری اطلاعات برای دانشجویان

45.   آموزش و یاد گیری سایت نوید برای اساتید

46.  ثبت نام مریبان و اعضای هیات علمی در پایگاه‌های Scopusو  ResearcherID,Google Scholar, ORCID ResearchGate Mendeley

47.  پیگیری تلفنی و حضوری جهت تکمیل اطلاعات مریبان و اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست